tlcminhtlcminhTìm lại chính mình / Menis Yousry ; Người dịch: Nguyễn Bích Lan. - In lần thứ 3. - Hà Nội : Phụ nữ : Tổ chức Essence Việt Nam, 2018. - 275tr. : ảnh ; 23cm

Cung cấp những công cụ để hiểu một cách chính xác hành động của chúng ta ngày hôm nay có liên quan đến những trải nghiệm đầu đời, đến quan hệ của chúng ta với cha mẹ cũng như với những thế hệ trước, với lịch sử và văn hóa.

Số ĐKCBVL.016331, M.118128, M.118129