dntamdntamThuật đắc nhân tâm nâng tầm hiệu suất = The performance principle: a practical guide to understanding motivation in the modern workplace : Làm thế nào để săn tìm động lực và thúc đẩy hành vi trong thời đại 4.0 / Mackenzie Kyle ; Người dịch: Trương Thị Quế Anh. - Hà Nội : Lao động : Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2018. - 322tr. : hình vẽ ; 21cm

Thông qua những câu chuyện cùng ví dụ và dẫn chứng trực quan, tác giả đưa ra nguyên lý đắc nhân tâm căn bản nhất giúp thấu hiểu và khai mở động lực sâu kín trong mỗi con người; từ đó khẳng định mạnh mẽ tầm quan trọng của việc liên kết động lực để có thành công trong việc quản lý nhân sự

Số ĐKCBVV.077265, M.117744, M.117745