tlhlstlhlsGiáo trình tâm lý học lâm sàng / Biên soạn: Nguyễn Minh Hằng (ch.b),...[và những người khác]. - Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017. - 523tr. : minh hoạ ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học)

Trình bày những kiến thức cơ bản về tâm lý học lâm sàng: hệ thống khái niệm, chức năng, lĩnh vực hoạt động của nhà tâm lý lâm sàng; các tiếp cận cơ bản, phương pháp nghiên cứu đặc trưng, sự can thiệp trị liệu tâm lý...

Số ĐKCBVL.015189, M.112726, M.112725