pixpixQua Pixar là vô cực = To pixar and beyond : Tôi cùng Steve Jobs và hành trình không tưởng làm nên lịch sử ngành giải trí / Lawrence Levy ; Người dịch: Phan Ngọc Lệ Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 330tr. ; 23cm

Giới thiệu những câu chuyện kể về quá trình mà Lawrence Levy đưa Công ty Pixar - hãng phim hoạt hình nổi tiếng của Mỹ từ những ngày đầu gian khổ đến hành trình không tưởng làm nên lịch sử ngành giải trí Pixar

Số ĐKCBVL.015319, M.113313, M.113314