khaocovnkhaocovnNhững nền văn hóa khảo cổ tiêu biểu ở Việt Nam / Phạm Văn Đấu, Phạm Võ Thanh Hà. - Hà Nội : Văn hóa - thông tin, 2006. - 335tr. ; 19cm

Giới thiệu những nền văn hóa khảo cổ ở Việt Nam về các vấn đề: Quá trình phát hiện, địa bàn phân bố, đặc trưng văn hóa, đời sống con người.

Số ĐKCBM.077063, M.077064, M.077065, VV.061277