In bài này
Chuyên mục: Sách Đà Nẵng

"Công lý và Hòa bình trên Biển Đông" quy tụ một số nghiên cứu được soạn thảo vào năm 2011, trước khi xảy ra sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải dương 981 trong lãnh hải Việt Nam. Cuốn sách là tập hợp các bài nghiên cứu của các học giả Nguyễn Đình Đầu, Hồ Sĩ Quý, Đinh Kim Phúc, Phạm Hoàng Quân, Đinh Hoàng Thắng, Hoàng Việt, Tạ Văn Tài, Lê Trung Tĩnh, Lê Vĩnh Trương.. xoay quanh 3 lĩnh vực: địa lý, lịch sử, pháp lý và tương giao quốc tế. Đề cập đến nhiều vấn đề nóng bỏng hiện nay như: Vấn đề chủ quyền của Việt nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phản biện quan điểm của một số học giả Trung Quốc về chủ quyền trên hai hòn đảo nói trên; phân tích nguồn tư liệu liên quan đến Biển Đông trong chính sử và phương chí Trung Hoa; Biển Đông trong bang giao quốc tế đương đại; tranh chấp Biển Đông và một số vấn đề pháp lý quốc tế liên quan...
Thông qua cuốn sách, các tác giả muốn góp phần vào việc nâng cao ý thức lịch sử - xã hội, đặc biệt là giới trẻ, tham gia nghiên cứu để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên Hoàng Sa - Trường Sa, đồng thời tìm ra những giải pháp khả thi và hiệu quả nhất để bảo tồn nền độc lập, tự chủ và toàn vẹn lãnh hải Việt Nam.
Sách hiện có tại Tủ sách Đà Nẵng - Thư Viện Đà Nẵng với số đăng ký DNG.003430

Mời các bạn tìm đọc