In bài này
Chuyên mục: Sách Đà Nẵng

Thư viện KHTH Đà Nẵng giới thiệu cùng quý độc giả

"Văn hóa dân gian Đà Nẵng – Cổ truyền và đương đại” là công trình nhằm chào mừng 35 năm giải phóng quê hương và 120 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do UBND TP tài trợ kinh phí. Tập sách tập hợp 43 bài khảo cứu, biên khảo của những tác giả là nhà nghiên cứu về văn hóa, lịch sử và văn hóa dân gian Đà Nẵng. Là tập hợp những khía cạnh văn hóa khác nhau được giữ gìn, lưu truyền, phát huy và phát triển trong đời sống đương đại của người Đà Nẵng trong kho tàng văn hóa chung của xứ Quảng. Qua đó, góp phần định hình bản sắc văn hóa riêng về Đà Nẵng.
Tác giả: Võ Văn Hòe (chủ biên), Hồ Tấn Tuấn,...
Nhà xuất bản: Đà Nẵng
Năm xuất bản: 2010

Sách hiện có tại Tủ sách Đà Nẵng - Thư Viện Đà Nẵng