In bài này
Chuyên mục: Sách mới

vldbvldbVươn lên hoặc bị đánh bại / Lý Thượng Phong ; Người dịch: Nguyệt Minh. - Hà Nội : Công ty Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Minh Long : Thanh niên, 2019. - 351tr. ; 21cm
Số ĐKCB : M.120637, M.120636, VV.078468