In bài này
Chuyên mục: Sách mới

taynaotaynaoKẻ tẩy não / Camilla Lackberg ; Người dịch: Mẫn Nhi. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn : Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2018. - 374tr. ; 24cm

Số ĐKCB : M.121347, M.121348, VL.016986