In bài này
Chuyên mục: Sách mới

giotlegiotleGiọt lệ quỷ = The devil's teardrop / Jeffery Deaver ; Người dịch: Orkid. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Công ty Sách Bách Việt : Văn học, 2019. - 484tr. ; 24cm

Số ĐKCBM.121337, M.121338, VL.016981