In bài này
Chuyên mục: Sách mới

larsonlarsonCô gái đùa với lửa : Tiểu thuyết / Stieg Larsson ; Người dịch: Trần Đĩnh. - In lần thứ 5. - Hà Nội : Phụ nữ, 2016. - 607tr. ; 23cm

Số ĐKCB : M.113377, M.113438, VL.015349