In bài này
Chuyên mục: Sách mới

herzogherzogHerzog : Tiểu thuyết / Saul Bellow ; Người dịch: Thiếu Khanh. - Hà Nội : Hội Nhà văn : Công ty Sách Tao Đàn, 2019. - 424tr. ; 24cm. - (Tủ sách: Nobel Văn chương)

Số ĐKCBM.120875, M.120876, VL.016857