maunuocmaunuocHọc vẽ tranh màu nước/ David Sanmiguel ; Người dịch: Thế Anh. - Tái bản lần 1. - Hà Nội : Mỹ thuật; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Văn hoá Văn Lang, 2016. - 79tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27cm. - (Tủ sách: Hội hoạ)
Giới thiệu nguyên liệu của hoạ sĩ vẽ tranh màu nước. Kỹ thuật vẽ tranh cơ bản, sự hài hoà màu sắc, vẽ cảnh thiên nhiên và quy trình từng bước vẽ tranh màu nước
Số ĐKCB : M.105015, M.105016, VL.013764