In bài này
Chuyên mục: Sách mới

toeictoeicQuickprep new toeic 600 : 3 actual test / Michael A. Putlack, Stephen Poirier, Tony Covello. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Nhân Trí Việt : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 2 Tập : bảng ; 30cm + +1CD
V.2. - 2019. - 138tr. : bảng + 01 C
Số ĐKCB : VL.016808, M.120615, M.120614