Ngày 22/10/2019 Thư viện KHTH Đà Nẵng tổ chức tập huấn “Phần mềm thư viện liên thông cho hệ thống thư viện công cộng thành phố Đà Nẵng” Đây là phần mềm dùng chung Cơ sở dữ liệu cho tất cả các thư viện cùng hệ thống.

Tham dự lớp tập huấn có hơn 30  học viên là người làm công tác thư viện ở các quận, huyện và viên chức Thư viện KHTH Đà Nẵng. Phần mềm Thư viện liên thông giữa các thư viện công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được thư viện KHTH Đà Nẵng đầu tư trong đề án phát triển hệ thống thư viện công cộng trên địa bàn thành phố giai đoạn năm 2017-2020. Phần mềm sẽ giúp cho các thư viện quận, huyện chủ động hơn trong công tác xử lý nghiệp vụ. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho người làm thư viện những kiến thức cơ bản như: công tác bổ sung, biên mục và xử lý tài liệu; quản lý bạn đọc, lưu thông mượn, trả; biên mục tài liệu số; quản trị phần mềm…

altalt

Khai mạc lớp tập huấn

Việc áp dụng phần mềm thư viện liên thông sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin cho bạn đọc, tích cực đẩy mạnh việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và góp phần phát triển hệ thống thư viện quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

altalt

Tin, ảnh: Thư viện Đà Nẵng