lichvannienlichvannienLịch vạn niên Việt Nam thế kỷ XXI (2001-2100) / Chu Văn Khánh. - Hà Nội : Công ty Sách Panda; Hồng Đức, 2019. - 643tr. : bảng ; 24cm
Cung cấp những thông tin, tri thức về lịch nói chung. Giới thiệu về lịch Việt Nam thế kỉ XXI (2001 - 2100) và cách xem ngày theo phong tục cổ truyền, một số phong tục và cách thức chọn ngày tốt xấu, xem giờ hoàng đạo, chọn hướng xuất hành...
Số ĐKCB : VL.016865