In bài này
Chuyên mục: Thư viện Đà Nẵng

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược và các giá trị tiềm năng to lớn của biển đảo Việt Nam, đồng thời khơi dậy lòng tự hào, tình yêu của nhân dân đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam; Thư viện Tp. Đà Nẵng tổ chức biên soạn thư mục chuyên đề: “SÁCH VỚI BIỂN ĐẢO”.

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí chiến lược và các giá trị tiềm năng to lớn của biển đảo Việt Nam, đồng thời khơi dậy lòng tự hào, tình yêu của nhân dân đối với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam; Thư viện Tp. Đà Nẵng tổ chức biên soạn thư mục chuyên đề: “SÁCH VỚI BIỂN ĐẢO”.

Thư mục tập hợp những tài liệu nói về biển đảo Việt Nam, có tóm lược nội dung từng tài liệu.Thông qua thư mục này, cùng với nhân dân cả nước, chúng tôi mong muốn gửi đến quý độc giả có nhu cầu tìm hiểu về biển đảo quê hương, thấu hiểu những dấu ấn của biển đảo trong lịch sử - văn hóa Việt Nam, cũng như nhận thức được vai trò, vị trí và ý nghĩa của biển đảo trong thực tế lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; gây dựng niềm tin ở thế hệ người Việt Nam hôm nay, quyết tâm tiếp nối truyền thống của bao lớp ông cha đi trước để gìn giữ và bảo vệ phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, đưa Việt Nam nhanh chóng và đĩnh đạc hội nhập vào cộng đồng khu vực và quốc tế.

Thư mục đã được biên soạn trực tiếp trên cơ sở các sách và bài trích báo tạp chí hiện đang có tại Thư viện. Vì số lượng sách trong thư viện Tp. có hạn nên trong việc biên soạn thư mục, chắc chắn không thể tránh khỏi thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý bạn đọc gần xa.

Xem Thư mục tại đây