bcdbcdBạn mới là chủ nhân của cuộc đời mình / Lý Ái Linh ; Người dịch: Tố Hinh. - Hà Nội : Phụ nữ : Công ty Văn hóa và Truyền thông AZ Việt Nam, 2019. - 358tr. ; 21cm
Số ĐKCB : M.123519, M.123520, VV.079560

mamnonmamnonLí luận và phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non / Đinh Thanh Tuyến. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2019. - 344tr. : minh họa ; 24cm
Trình bày lí luận về phát triển ngôn ngữ. Phương pháp tổ chức hoạt động phát triển ngôn ngữ tuổi mầm non: hoạt động phát triển ngôn ngữ giai đoạn 0-3 tuổi, phát triển năng lực từ vựng ngữ nghĩa, ngữ pháp, năng lực ngôn ngữ mạch lạc... Phân tích hiện tượng song ngữ và phát triển ngôn ngữ thứ hai
Số ĐKCB : M.122358, M.122359, VL.017201

chutduyenchutduyenGửi đây chút duyên tình đọc : Chân dung văn học / Nguyễn Thị Thanh Xuân. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng; Tp. Hồ Chí Minh : Như book, 2019. - 286tr. ; 24cm
Tập hợp các bài nghiên cứu, phê bình văn học của tác giả về các nhà văn, nhà thơ Việt Nam như: Phan Khôi, Thiếu Sơn, Hoài Thanh, Bích Khê, Hồ Hữu Tường, Triều Sơn...
Số ĐKCB : M.123761, M.123760, VL.017474

tomtomTom Sawyer trên khinh khí cầu và Tom Sawyer làm thám tử/ Mark Twain ; Người dịch: Đăng Thư. - Hà Nội : Văn học : Công ty Văn hoá Đông A, 2017. - 237tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Văn học cổ điển)

Số ĐKCB : M.109331, M.109330, VL.014477

dinhvibanthandinhvibanthanĐịnh vị bản thân : Bí quyết xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội / Anh Tuan Le. - Hà Nội : Công ty Sách Alpha : Thế giới, 2018. - 232tr. ; 21cm

Số ĐKCB : M.118756, M.118755, VV.077722

minhhoaminhhoaNgười minh họa = The illustrated man / Ray Bradbury ; Người dịch: Lê Minh Đức. - Hà Nội : Văn học : Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 358tr. ; 21cm

Số ĐKCB : M.123739, M.123738, VV.079619

kynangnvkynangnvKỹ năng nghiệp vụ thu hồi công nợ : Quy định về dịch vụ kinh doanh đòi nợ, thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu / Tuyển chọn, hệ thống: Nguyễn Hữu Đại. - Hà Nội : Lao động, 2017. - 399tr. : hình vẽ, bảng ; 28cm
Trình bày một số vấn đề liên quan đến nợ xấu và thu hồi nợ của doanh nghiệp; phương pháp và kỹ năng thu hồi nợ; thu hồi công nợ của ngân hàng,...
Số ĐKCB : M.113443, VL.015061

ximangximangCông nghệ đất trộn xi măng (SCM) gia cố nền đất yếu / Trần Nguyễn Hoàng Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia, 2019. - 547tr. : minh họa ; 24cm
Giới thiệu công nghệ đất trộn xi măng (SCM). Nguyên lý, hệ thống thiết bị thi công công nghệ SCM, đất và các đặc trưng của đất cho công nghệ SCM. Thiết kế, quy trình gia cố nền đất yếu bằng công nghệ SCM. Ứng dụng công nghệ SCM xây dựng đường giao thông nông thôn và gia cố đê bao chống lũ
Số ĐKCB : M.122847, M.122848, VL.017284

dangphai1dangphai1Chính trường Hoa Kỳ - Lịch sử Đảng phái = The life of the parties / A. James Reichley ; Người dịch: Thủy Tiên. - Hà Nội : Thế giới : Công ty Sách Omega Việt Nam, 2019. - 701tr. ; 24cm
Cung cấp các kiến thức về lịch sử các chính đảng ở Mỹ, hệ thống đảng phái cùng sự vận hành của các hệ thống đảng phái trong thể chế chính trị Hoa Kỳ
Số ĐKCB : M.121829, M.121830, VL.017075

2ngdb2ngdbHai người đàn bà : Tiểu thuyết / Alberto Moravia ; Người dịch: Thanh Gương. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2019. - 534tr. ; 21cm

Số ĐKCB : VV.078934, M.121856, M.121855

Chuyên mục phụ