phaodaiphaodaiPháo đài số = Digital fortress : Tiểu thuyết / Dan Brown ; Người dịch: Lê Đình Chi. - Hà Nội : Lao động; Công ty Sách Bách Việt, 2019. - 585tr. ; 24cm

Số ĐKCB : M.122530, M.122531, VL.017216, LC.031777, LC.031778, LC.031779

maunuocmaunuocHọc vẽ tranh màu nước/ David Sanmiguel ; Người dịch: Thế Anh. - Tái bản lần 1. - Hà Nội : Mỹ thuật; Tp. Hồ Chí Minh : Công ty CP Văn hoá Văn Lang, 2016. - 79tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27cm. - (Tủ sách: Hội hoạ)
Giới thiệu nguyên liệu của hoạ sĩ vẽ tranh màu nước. Kỹ thuật vẽ tranh cơ bản, sự hài hoà màu sắc, vẽ cảnh thiên nhiên và quy trình từng bước vẽ tranh màu nước
Số ĐKCB : M.105015, M.105016, VL.013764

raocanraocanCác rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam : Sách tham khảo / Lê Du Phong,...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 399tr. ; 21cm

Số ĐKCBVV.078031, M.119823, M.119822

nguoigiaunguoigiauNgười giàu đều nghĩ như thế! / Samuel Smiles ; Người dịch: Nguyễn Tươi. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 437tr. ; 24cm

Số ĐKCB : M.113304, VL.015314, M.113303

banvebanveBàn về cách sống = Trois amis en quête de sagesse : Đối thoại giữa triết gia, bác sỹ và nhà sư / Christophe André, Alexandre Jollien, Mathieu Ricard ; Người dịch: Thiên Nga. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội : Công ty sách Thái Hà, 2018. - 361tr. ; 24cm
Kí hiệu khoVL.016763, M.120411, M.120412

amanhamanhÁm ảnh đen = Black Alibi : Tiểu thuyết trinh thám / Cornell Woolrich ; Người dịch: Nguyễn Thành Long. - Hà Nội : Công ty Phúc Minh : Văn học, 2018. - 335tr. ; 21cm

Số ĐKCB  : VV.076931, M.116737, M.116736

khothatkhothatCon cái chúng ta khổ ta khổ thật và chúng ta cũng thế! / Hoàng Anh Tú. - Hà Nội : Thanh niên : Công ty Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 287tr. ; 21cm

Số ĐKCBVV.079060, M.122204, M.122203

vongamvongamNhững vọng âm nằm ngủ : Tiểu thuyết / Huỳnh Trọng Khang. - Tp. Hồ Chí Minh : Hội Nhà văn : Công ty sách Phương Nam, 2018. - 247tr. ; 21cm

Số ĐKCBVV.077137, M.117357, M.117358

nuicaonuicaoTôi đã trở về trên núi cao / Đố Bích Thúy. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 254tr. ; 23cm

Số ĐKCBM.118837, M.118836, VL.016457

herzogherzogHerzog : Tiểu thuyết / Saul Bellow ; Người dịch: Thiếu Khanh. - Hà Nội : Hội Nhà văn : Công ty Sách Tao Đàn, 2019. - 424tr. ; 24cm. - (Tủ sách: Nobel Văn chương)

Số ĐKCBM.120875, M.120876, VL.016857

Chuyên mục phụ