thathinhthathinh"Thả thính" là phải dính : 54 cách giúp bạn tán đổ "crush" / Windy ; Người dịch: Lan Hương. - Hà Nội : Thanh niên : Công ty Văn hóa Đinh Tị, 2018. - 387tr. ; 21cm

Số ĐKCBM.117638, VV.077219, M.117637

sinhtusinhtuSinh tử = Life and death / Stephenie Meyer ; Người dịch: Tịnh Thủy. - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 663tr. ; 20cm

Số ĐKCBVV.076395, M.115103, M.115102

goodgoodLãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui = Managing for happiness : Đổi mới tư duy quản trị trong thời đại 4.0 / Jurgen Appelo ; Người dịch: Việt Hưng, Diệu Hằng, Hồng Hạnh. - Hà Nội : Công thương : Công ty Sách Alpha, 2018. - 279tr. : minh họa ; 19cm

Chỉ ra cho bạn cách tạo dựng một doanh nghiệp/tổ chức hạnh phúc hơn thông qua các phương pháp thực hành vô cùng hiệu quả cùng nhiều hoạt động quản lý khác, mà trong nhiều trường hợp, bạn thậm chí không cần đến các nhà quản trị.

Số ĐKCBM.119355, M.119356, VV.077921

beaverbeaverLá bài thứ XII = The twelfth card / Jeffery Deaver ; Nguyễn Việt Dũng dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Lao động : Công ty Sách Bách Việt, 2018. - 626tr. : tranh vẽ ; 24cm

Số ĐKCBM.119120, M.119119, VL.016513

beaverbeaverLá bài thứ XII = The twelfth card / Jeffery Deaver ; Nguyễn Việt Dũng dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội : Lao động : Công ty Sách Bách Việt, 2018. - 626tr. : tranh vẽ ; 24cm

Số ĐKCB : M.119120, M.119119, VL.016513

giadanhgiadanhHai kẻ giả danh trên điện thoại : Từ trò tiêu khiển đến báo - chí - chơi - khăm / Vovan, Lexus ; Người dịch: Phan Xuân Loan. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 490tr. ; 19cm

Kể lại những cuộc chơi khăm, thoạt đầu chỉ nhằm mua vui, nhưng sau đã mang lại những giá trị tố giác hoặc điều tra nhất định, và họ đang làm cho đời sống chính trị thế giới trở nên công khai hơn và nhiều màu sắc hơn.

Số ĐKCBM.119714, M.119715, VV.078081

getbackgetbackAi chống lưng cho bạn = Get backed : Ý tưởng hoàn toàn mới về gọi vốn và tạo dựng quan hệ với các nhà đầu tư / Evan Baehr, Evan Loomis ; Người dịch: Lê Thiện Trí. - Hà Nội : Thế giới : Công ty Sách Alpha, 2018. - 238tr. : minh họa ; 19cm

Cung cấp cho bạn những thành tố quan trọng nhất của một bản thuyết trình kêu gọi đầu tư, những bản thuyết trình đã huy động vốn thành công và các gợi ý cải thiện bản thuyết trình của bạn và 101 lưu ý về tài chính cho các nhà khởi nghiệp như các vòng gọi vốn, các loại hình đầu tư...

Số ĐKCB : M.119353, M.119354, VV.077920

reggioreggioPhương pháp giáo dục Reggio Emilia = Bringing ReggioEmilia home: An innovative approach to early childhood education / Louise Boyd Cadwell ; Người dịch: An Vi. - Hà Nội : Lao động : Công ty Sách Thái Hà, 2018. - 339tr. : ảnh, tranh vẽ ; 23cm

Tóm lược quá trình chuẩn bị khi tiếp xúc với mảnh đất và các trường học Reggio Emilia của tác giả. Đồng thời mang đến góc nhìn mới về cách tiếp cận Reggio Emilia và những thay đổi tại một ngôi trường cụ thể ở St. Louis nơi cô vận dụng tích cực những điều đã học ở Reggio và tự ý thức được ý nghĩa của những thứ đã quan sát

Số ĐKCBM.119503, M.119504, VL.016588

marketmarketMarketing để cạnh tranh = Marketing for competitiveness: Asia to the world in the age of digital consumers : Từ Châu Á vươn ra thế giới trong kỷ nguyên tiêu dùng số / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Hooi Den Huan ; Người dịch: Lê Thùy Giang, Nguyễn Đức Quang. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. - 355tr. : bảng, sơ đồ ; 23cm

Giới thiệu những khái niệm và khung lý thuyết mới về marketing và đưa ra những ví dụ thực tế về doanh nghiệp tại những quốc gia châu Á, từ đó làm sáng tỏ cách thức các công ty, tầm cỡ châu Á lẫn toàn cầu, cạnh tranh ra sao tại châu Á. Từ đó, mọi doanh nghiệp trên thế giới có thể rút ra bài học cho họ để làm thế nào có thể chinh phục được lý trí lẫn con tim của khách hàng châu Á, cả về mặt kỹ thuật số lẫn phi kỹ thuật số.

Số ĐKCBM.119770, M.119771, VL.016647

laplapMa nữ của Laplace / Higashino Keigo ; Người dịch: Vương Hải Yến. - Hà Nội : Hội Nhà văn : Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2018. - 365tr. ; 24cm

Số ĐKCBM.119218, M.119217, VL.016526

Chuyên mục phụ