(ĐNĐT) - Thành phố Đà Nẵng sẽ mua lại nhiều căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội do các doanh nghiệp đầu tư để bố trí chỗ ở cho cán bộ công chức.

Vì nhiều lý do khác nhau, cơ sở lý luận và pháp lý về chính quyền đô thị chưa được tập trung nghiên cứu nhiều so với tầm quan trọng và yêu cầu thực tiễn công tác quản lý hiện nay. Hệ thống chính quyền ở các đô thị và nông thôn vẫn phải “mặc chung áo” các quy định về tổ chức và hoạt động.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa VIII, do đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày)