Ngày 6-7-2013, tại Đà Nẵng, Bộ Xây dựng và UBND thành phố tổ chức lễ khởi công xây dựng 1.558 căn hộ nhà ở xã hội với 3 khu chung cư thu nhập thấp thuộc gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.

Ngày 29-7, UBND thành phố ban hành quyết định quy định chính sách thu nợ tiền sử dụng đất (SDĐ) đối với các hộ gia đình, cá nhân được UBND thành phố giao quyền SDĐ để làm nhà ở và cho nợ tiền SDĐ trên địa bàn thành phố, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-8-2013 và thay thế Quyết định số 4931/QĐ-UBND.

Được xác định là đô thị loại 1 đối với Đà Nẵng không chỉ mang ý nghĩa đáp ứng các tiêu chí phân loại, mà còn là sứ mệnh như là tâm điểm có sức lan tỏa và ảnh hưởng vùng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố đã điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế địa phương qua từng giai đoạn, với những bước đi phù hợp xu thế chung của cả nước và  hướng phát triển của các nền kinh tế hiện đại.