raocanCác rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam : Sách tham khảo / Lê Du Phong,...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 399tr. ; 21cm

Số ĐKCBVV.078031, M.119823, M.119822

nguoigiauNgười giàu đều nghĩ như thế! / Samuel Smiles ; Người dịch: Nguyễn Tươi. - Hà Nội : Hồng Đức, 2016. - 437tr. ; 24cm

Số ĐKCB : M.113304, VL.015314, M.113303

banveBàn về cách sống = Trois amis en quête de sagesse : Đối thoại giữa triết gia, bác sỹ và nhà sư / Christophe André, Alexandre Jollien, Mathieu Ricard ; Người dịch: Thiên Nga. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội : Công ty sách Thái Hà, 2018. - 361tr. ; 24cm
Kí hiệu khoVL.016763, M.120411, M.120412

amanhÁm ảnh đen = Black Alibi : Tiểu thuyết trinh thám / Cornell Woolrich ; Người dịch: Nguyễn Thành Long. - Hà Nội : Công ty Phúc Minh : Văn học, 2018. - 335tr. ; 21cm

Số ĐKCB  : VV.076931, M.116737, M.116736

khothatCon cái chúng ta khổ ta khổ thật và chúng ta cũng thế! / Hoàng Anh Tú. - Hà Nội : Thanh niên : Công ty Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Đinh Tị, 2019. - 287tr. ; 21cm

Số ĐKCBVV.079060, M.122204, M.122203

vongamNhững vọng âm nằm ngủ : Tiểu thuyết / Huỳnh Trọng Khang. - Tp. Hồ Chí Minh : Hội Nhà văn : Công ty sách Phương Nam, 2018. - 247tr. ; 21cm

Số ĐKCBVV.077137, M.117357, M.117358

nuicaoTôi đã trở về trên núi cao / Đố Bích Thúy. - Hà Nội : Nxb. Hội nhà văn, 2018. - 254tr. ; 23cm

Số ĐKCBM.118837, M.118836, VL.016457

herzogHerzog : Tiểu thuyết / Saul Bellow ; Người dịch: Thiếu Khanh. - Hà Nội : Hội Nhà văn : Công ty Sách Tao Đàn, 2019. - 424tr. ; 24cm. - (Tủ sách: Nobel Văn chương)

Số ĐKCBM.120875, M.120876, VL.016857

4mk4 MK = The fourth monkey : Tiểu thuyết trinh thám / J. D. Barker ; Người dịch: Quách Cẩm Phương. - Hà Nội : Công ty văn hóa Đinh Tỵ : Văn học, 2019. - 503tr. ; 24cm

Số ĐKCBM.121878, M.121879, VL.017095

cahoiBạn có phải cá hồi chum không? / An Nhã Ninh ; Người dịch: Diệp Thủy. - Hà Nội : Văn học; Công ty Thương mại và Dịch vụ Văn hóa Minh Long, 2018. - 343tr. ; 21cm

Số ĐKCBM.120643, M.120642, VV.078471

Chuyên mục phụ