chelanvienChế Lan Viên : Thơ/ Tuyển chọn: Hoàng Hồng. - Hà Nội : Văn học, 2010. - 249tr. ; 20cm

Số ĐKCBM.084599, M.084598, VV.064878

ltlLưu Trọng Lư : Về tác gia và tác phẩm/ Tuyển chọn, giới thiệu: Hà Minh Đức, Nguyễn Văn Thành. - Hà Nội : Giáo dục, 2007. - 459tr. : ảnh chân dung ; 24cm

Số ĐKCBVL.010114

hoangcamHoàng Cầm tuyển tập/ Biên soạn: Lại Nguyên Ân. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2012. - 431tr. ; 21cm

Số ĐKCBM.093077, VV.068091

grammarNgữ pháp không tẻ nhạt = Grammar is not boring : Ngữ pháp tiếng Anh được giải thích dễ hiểu thông qua các ví dụ và hình minh hoạ vui / Potjanee Mugangsilapasart ; Người dịch: Nguyễn Thành Yến. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Nhân Trí Việt; Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 413tr. : minh hoạ ; 21cm

Giới thiệu ngữ pháp tiếng Anh căn bản gồm: Danh từ, mạo từ, đại từ, tính từ, trạng từ, liên từ... được giải thích dễ hiểu thông qua các ví dụ và hình minh hoạ vui

Số ĐKCBM.112343, M.112342, VV.075083

giaitienganhRèn kỹ năng luyện giải đề thi THPT môn tiếng Anh : 50 câu hỏi trắc nghiệm/ Vũ Thị Mai Phương. - Hà Nội : Đại học Quốc gia : Công ty Cổ phần Sách MCBooks, 2016. - 478tr. : bảng ; 24cm
Số ĐKCB : M.108838, VL.014410

phoangMệnh phượng hoàng : Tiểu thuyết / Hoại Phi Vãn Vãn ; Người dịch: Cẩm Ninh (Jini). - Hà Nội : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 23cm. - (Amunbooks). - 108000đ. - 2000b
T.1. - 2013. - 447tr

Số ĐKCBM.101187, M.101188, VL.013027, M.101668

lsngheoLuật sư nghèo/ John Grisham ; Hồng Vân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2001. - 478tr. ; 19cm

Số ĐKCB : M.062471, M.062472, VV.054596

quyettuLời thề quyết tử / Phạm Kim Thanh. - Hà Nội : Thanh niên, 2016. - 387tr. : ảnh ; 21cm

Giới thiệu 33 chân dung tiêu biểu của những người đã làm nên lịch sử của Thủ đô Hà Nội anh hùng mùa đông năm 1946 như: Tạ Quang Chiến, Văn Cao, Trần Duy Hưng, Nguyễn Văn Trân, Lê Quang Đạo, Vương Thừa Vũ...

Số ĐKCBM.113774, VV.075817, M.114109

bietdonganhhungNhững chiến sỹ biệt động anh hùng / Huỳnh Yên Trầm My,...[và những người khác]. - Hà Nội : Thanh Niên, 2017. - 392tr. ; 21cm

Số ĐKCBM.113098, VV.075324, DNG.003523

tsahNữ chiến sĩ trường sơn anh hùng / Biên soạn: Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Hằng Thanh ; Võ Sở,...[và những người khác]. - Hà Nội : Thanh Niên, 2017. - 392tr. ; 21cm

Số ĐKCBVV.075325, M.113099, DNG.003524

Chuyên mục phụ