lsngheoLuật sư nghèo/ John Grisham ; Hồng Vân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2001. - 478tr. ; 19cm

Số ĐKCB : M.062471, M.062472, VV.054596

quyettuLời thề quyết tử / Phạm Kim Thanh. - Hà Nội : Thanh niên, 2016. - 387tr. : ảnh ; 21cm

Giới thiệu 33 chân dung tiêu biểu của những người đã làm nên lịch sử của Thủ đô Hà Nội anh hùng mùa đông năm 1946 như: Tạ Quang Chiến, Văn Cao, Trần Duy Hưng, Nguyễn Văn Trân, Lê Quang Đạo, Vương Thừa Vũ...

Số ĐKCBM.113774, VV.075817, M.114109

bietdonganhhungNhững chiến sỹ biệt động anh hùng / Huỳnh Yên Trầm My,...[và những người khác]. - Hà Nội : Thanh Niên, 2017. - 392tr. ; 21cm

Số ĐKCBM.113098, VV.075324, DNG.003523

tsahNữ chiến sĩ trường sơn anh hùng / Biên soạn: Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Hằng Thanh ; Võ Sở,...[và những người khác]. - Hà Nội : Thanh Niên, 2017. - 392tr. ; 21cm

Số ĐKCBVV.075325, M.113099, DNG.003524

llvhLí luận văn học/ Tuyển dịch: Lã Nguyên. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. - 456tr. ; 24cm

Giới thiệu tác phẩm nổi tiếng "Vấn đề thể loại lời nói" của M. Bakhtin và các tiểu luận của Tz. Todorov, J. Kristeva, M.L. Gasparov về di sản của nhà bác học vĩ đại này; một số công trình nghiên cứu của Iu.M. Lotman về các khái niệm then chốt như ''kí hiệu quyển', "văn bản", "ngôn ngữ nghệ thuật"...

Số ĐKCBVL.014832

voanhVì vợ là vợ anh / Lan Rùa. - Hà Nội : Phụ nữ : Công ty sách Skybooks, 2017. - 527tr. ; 24cm

Số ĐKCBVL.015068, M.112066, M.112065

gorkyÁn mạng ở công viên Gorky = Gorky park : Tiểu thuyết / Martin Cruz Smith ; Người dịch: Nguyễn Việt Dũng. - Hà Nội : Hồng Đức : Công ty Sách Bách Việt, 2017. - 486tr. ; 24cm

Số ĐKCBM.113724, M.113725, VL.015432

congdongNhững gương mặt dấn thân vì cộng đồng / Tuyển chọn, giới thiệu: Đặng Thiên Sơn. - Hà Nội : Dân trí : Công ty Văn hóa Đông Tây, 2017. - 198tr. : hình vẽ ; 21cm

Số ĐKCBM.111302, M.111303, VV.074755

kyucdenKý ức đen = A visit from the goon squad : Tiểu thuyết/ Jennifer Egan ; Người dịch: Lê Nguyễn Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 412tr. : hình vẽ ; 20cm

Số ĐKCBM.109226, M.109227, VV.074071

khaithacKhai thác sức mạnh tiềm thức = Putting the power of your subconscious mind to work : Vận dụng sức mạnh tiềm thức để thăng tiến trong sự nghiệp. Khai mở nguồn năng lượng vô tận của bản thân / Joseph Murphy ; Người dịch: Tường Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Phương Đông : Công ty Sách Phương Nam, 2017. - 333tr. ; 21cm

Nêu ra những kỹ thuật cơ bản làm phong phú cuộc sống thông qua lập trình tiềm thức; hướng dẫn cách vận dụng sức mạnh tiềm thức để thăng tiến trong sự nghiệp và khai mở nguồn năng lượng vô tận của bản thân

Số ĐKCBVV.075488, M.113604, M.113605

Chuyên mục phụ