phoangMệnh phượng hoàng : Tiểu thuyết / Hoại Phi Vãn Vãn ; Người dịch: Cẩm Ninh (Jini). - Hà Nội : Văn học ; Công ty Văn hoá Đinh Tị. - 23cm. - (Amunbooks). - 108000đ. - 2000b
T.1. - 2013. - 447tr

Số ĐKCBM.101187, M.101188, VL.013027, M.101668

lsngheoLuật sư nghèo/ John Grisham ; Hồng Vân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Tp.Hồ Chí Minh, 2001. - 478tr. ; 19cm

Số ĐKCB : M.062471, M.062472, VV.054596

quyettuLời thề quyết tử / Phạm Kim Thanh. - Hà Nội : Thanh niên, 2016. - 387tr. : ảnh ; 21cm

Giới thiệu 33 chân dung tiêu biểu của những người đã làm nên lịch sử của Thủ đô Hà Nội anh hùng mùa đông năm 1946 như: Tạ Quang Chiến, Văn Cao, Trần Duy Hưng, Nguyễn Văn Trân, Lê Quang Đạo, Vương Thừa Vũ...

Số ĐKCBM.113774, VV.075817, M.114109

bietdonganhhungNhững chiến sỹ biệt động anh hùng / Huỳnh Yên Trầm My,...[và những người khác]. - Hà Nội : Thanh Niên, 2017. - 392tr. ; 21cm

Số ĐKCBM.113098, VV.075324, DNG.003523

tsahNữ chiến sĩ trường sơn anh hùng / Biên soạn: Lê Thị Phương Thảo, Nguyễn Hằng Thanh ; Võ Sở,...[và những người khác]. - Hà Nội : Thanh Niên, 2017. - 392tr. ; 21cm

Số ĐKCBVV.075325, M.113099, DNG.003524

llvhLí luận văn học/ Tuyển dịch: Lã Nguyên. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2017. - 456tr. ; 24cm

Giới thiệu tác phẩm nổi tiếng "Vấn đề thể loại lời nói" của M. Bakhtin và các tiểu luận của Tz. Todorov, J. Kristeva, M.L. Gasparov về di sản của nhà bác học vĩ đại này; một số công trình nghiên cứu của Iu.M. Lotman về các khái niệm then chốt như ''kí hiệu quyển', "văn bản", "ngôn ngữ nghệ thuật"...

Số ĐKCBVL.014832

voanhVì vợ là vợ anh / Lan Rùa. - Hà Nội : Phụ nữ : Công ty sách Skybooks, 2017. - 527tr. ; 24cm

Số ĐKCBVL.015068, M.112066, M.112065

gorkyÁn mạng ở công viên Gorky = Gorky park : Tiểu thuyết / Martin Cruz Smith ; Người dịch: Nguyễn Việt Dũng. - Hà Nội : Hồng Đức : Công ty Sách Bách Việt, 2017. - 486tr. ; 24cm

Số ĐKCBM.113724, M.113725, VL.015432

congdongNhững gương mặt dấn thân vì cộng đồng / Tuyển chọn, giới thiệu: Đặng Thiên Sơn. - Hà Nội : Dân trí : Công ty Văn hóa Đông Tây, 2017. - 198tr. : hình vẽ ; 21cm

Số ĐKCBM.111302, M.111303, VV.074755

kyucdenKý ức đen = A visit from the goon squad : Tiểu thuyết/ Jennifer Egan ; Người dịch: Lê Nguyễn Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 412tr. : hình vẽ ; 20cm

Số ĐKCBM.109226, M.109227, VV.074071

Chuyên mục phụ