evaBảy nàng con gái của Eva = The seven daughters of eve : Ngành khoa học giúp tìm ra cội nguồn / Bryan Sykes ; Người dịch: Ngô Toàn, Mai Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 325tr. : bản đồ ; 21cm. - (Khoa học khám phá)

Những kiến thức được trình bày một cách khéo léo, sinh động về quá trình tiến hoá của con người. Sự di truyền của các gen và sự phát triển của ADN

Số ĐKCBVV.076058

xolechThế giới xô lệch : Tiểu thuyết / Bích Ngân. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2016. - 371tr. ; 21cm

Số ĐKCBM.114094, M.114095, VV.076001

tthhTrang trại hoa hồng : Tiểu thuyết / Đỗ Kim Cuông. - Hà Nội : Văn hoá Dân tộc, 2016. - 407tr. ; 21cm

Số ĐKCB : M.113922, M.113888, VV.075852

vanchuongRừng khô, suối cạn, biển độc... và văn chương : Phê bình sinh thái / Nguyễn Thị Tịnh Thy. - Tái bản có bổ sung, chỉnh sửa. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2017. - 625tr. : ảnh ; 21cm

Giới thiệu các khái niệm tiền đề lý thuyết và thành tựu của văn học sinh thái, phê bình sinh thái trên thế giới. Ứng dụng lý thuyết phê bình sinh thái để nghiên cứu văn chương, thể hiện tính tương thích của lý thuyết trong việc phân tích những thể loại, tác phẩm, tác giả văn học cụ thể

Số ĐKCBVV.075537, M.113713, M.113712

hoduongHồ dương / Trường An. - Hà Nội : Phụ nữ, 2017. - 2 Tập ; 24cm
T.1 : Ngày về Gia Định. - 2017. - 726tr

Số ĐKCBM.112362, M.112363, VL.015125

hxhanNhững bài khảo cứu của giáo sư Hoàng Xuân Hãn : Sách tham khảo / Sưu tập: Tập san Sử Địa ; Ban chủ biên: Nguyễn Thế Anh,...[và những người khác]. - Hà Nội : Hồng Đức : Tạp chí Xưa và Nay, 2017. - 563tr. : bảng ; 24cm

Bao gồm những bài khảo cứu của giáo sư Hoàng Xuân Hãn với những tìm tòi, khám phá đặc sắc của tác giả. Tập san đã tập hợp được nhiều trí thức có tinh thần yêu nước và bằng những công trình khoa học của mình, đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về lịch sử, địa lý, văn hóa và phát huy những giá trị đó trong hoạt động của giới sinh viên, trí thức và cuộc sống xã hội vào những năm tháng đấu tranh quyết liệt vì độc lập và thống nhất tổ quốc...

Số ĐKCBM.112239, VL.015093, TL.001303

phaisinhCẩm nang chứng khoán phái sinh = Derivatives Markets : Chiến lượt từ A - Z về đầu tư - phòng hộ - đầu cơ / Robertl. McDonald ;  Người dịch: Vũ Thanh Tùng. - Hà Nội : Thanh niên : Nhà sách Tri thức Trẻ, 2017. - 427tr. ; 24cm

Giới thiệu chi tiết từ cơ bản dến nâng cao về các công cụ và chiến lược đầu tư các sản phẩm phái sinh, giúp các nhà đầu tư xây dựng nên những cột mốc để định vị hướng đầu tư

Số ĐKCBM.113307, VL.015316, M.113308

mavankhangMa Văn Kháng - 100 truyện ngắn : Truyện ngắn. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2017. - 3 Tập ; 24cm
T.1. - 2017. - 525tr

Số ĐKCBM.112216, VL.015079

luuquangvuTôi và chúng ta. Lời thề thứ chín. Hồn Trương Ba - Da hàng thịt : Tác phẩm được giải thưởng Hồ Chí Minh/ Lưu Quang Vũ. - Hà Nội : Sân khấu, 2003. - 452tr. ; 21cm

Số ĐKCBM.068686, VV.057703

bithuBí thư tỉnh ủy : Từ cuộc đời "Cha để khoán bộ" Kim Ngọc / Vân Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 676tr. ; 23cm

Số ĐKCBVL.015128, M.112369, M.112368

Chuyên mục phụ