Bạn đọc đến thư viện tuân thủ những quy định sau:

NỘI QUY PHÒNG ĐỌC SÁCH

Để thỏa mãn nhu cầu đọc sách của bạn đọc, đồng thời bảo quản tốt sách, tài liệu tại phòng đọc. Thư viện Khoa học Tổng hợp Đà Nẵng quy định như sau:

A.Đối với Bạn đọc.

1. Cán bộ, nhân dân sống, làm việc, học tập trên địa bàn thành phố nếu có nhu cầu và làm đủ thủ tục đăng ký đều được cấp Thẻ đọc sách tại thư viện;

2. Thẻ Đọc được mượn đọc tại chỗ sách, tài liệu tại Phòng đọc tổng hợp, phòng Báo-tạp chí, phòng Tra cứu-Địa chí, Góc Thông tin Ngân hàng Thế giới…

3. Bạn đọc phải xuất trình thẻ khi vào các phòng đọc và khi có yêu cầu của cán bộ thư viện. Trường hợp mất thẻ, thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc, học tập phải báo cho thư viện biết;

4. Không cho người khác sử dụng thẻ; nếu phát hiện sẽ bị thu hồi thẻ;

5. Mỗi lần mượn đọc tại chỗ tối đa 02 tài liệu. Bạn đọc là đối tượng nghiên cứu (đang nghiên cứu đề tài) được ưu tiên về số lượng tài liệu mượn đọc;

6. Bạn đọc có trách nhiệm bảo quản tài liệu đã mượn về hình thức, nội dung, độ bền; không được gạch, vẽ, chi chú hoặc xé các tranh ảnh của tài liệu. Nếu vi phạm tùy theo mức độ thiệt hại sẽ bị xử lý từ hình thức đền sách, phạt tiền hoặc thu hồi thẻ;

7. Tuyệt đối không được mang sách, tài liệu của thư viện ra khỏi phòng đọc;

8. Giữ trật tự, yên lặng, vệ sinh, an toàn khi vào phòng đọc;

9. Chủ động góp ý xây dựng cho các hoạt động phục vụ của thư viện bằng cách góp ý trực tiếp, thông qua thư từ hoặc sổ góp ý;

B.Đối với cán bộ thư viện.

1. Thái độ phục vụ ân cần, hòa nhã, công bằng; có tinh thần trách nhiệm cao;

2. Hướng dẫn bạn đọc sử dụng công cụ tra cứu, tìm tin, chon sách, tài liệu theo đúng yêu cầu, đúng mục đích;

3. Thực hiện đầy đủ, đồng bộ, chính xác và thường xuyên các quy định trong quy trình phục vụ bạn đọc.

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG

**************************************************

NỘI QUY PHÒNG MƯỢN SÁCH

A.Đối với bạn đọc.

1. Mọi công dân sống, làm việc, học tập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nếu có nhu cầu và làm đầy đủ thủ tục theo quy định đều được cấp thẻ Mượn sách;
2. Thẻ mượn sách được dùng mượn sách về nhà tại kho sách phòng mượn và đọc tại chỗ tài liệu ở các phòng đọc sách hiện có tại thư viện;
3. Thẻ được xuất trình khi vào các phòng đọc, mượn và khi cán bộ thư viện yêu cầu. Mất thẻ hoặc thay đổi nơi cư trú, công tác, học tập phải báo cho thư viện biết. Không cho người khác sử dụng thẻ, nếu phát hiện sexbij thu hồi thẻ;
4. Thẻ mượn mỗi lần được mượn 02 tài liệu đối với thẻ có ký hiệu B2 và 01 tài liệu đối với thẻ có ký hiệu B1. Thời gian mượn là 10 ngày, hết thời hạn nếu có nhu cầu tiếp sẽ gia hạn thêm thời gian mượn;
5. Các đối tượng là bạn đọc nghiên cứu (có đề tài đang nghiên cứu) sẽ được ưu tiên về số lượng và thời gian mượn trả sách;
6. Bạn đọc tự chọn tài liệu trực tiếp trên giá; có thể tham khảo qua mục lục và sự hướng dẫn của thủ thư. Khi chọn sách yêu cầu không được làm đảo lộn vị trí để của sách, không xô lệch hoặc làm rơi rớt sách;
7. Bạn đọc tuyệt đối không mang sách, tài liệu riêng, túi xách vào kho sách. Đồng thời không mang sách, tài liệu của kho ra khỏi phòng nếu chưa qua thủ tục mượn. Mọi đồ đạc, tư trang cần để dúng nơi quy định;
8. Bạn đọc có trách nhiệm bảo quản sách, tài liệu khi mượn về nhà về hình thức, nội dung, độ bền;
9. Trường hợp trả sách trễ hạn quy định, làm hư hỏng, rách nát hoặc mất sách phải thực hiện nghiểm chỉnh quy chế phạt, đền;
10. Không hút thuôc, không mang các chất gây cháy, nổ, ướt vào kho sách. Giữ trật tự, vệ sinh và an toàn trong kho sách;
11.Chủ động góp ý xây dựng về phương pháp, thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên thư viện qua thư từ, sổ góp ý;

B. Đối với cán bộ thư viện:

1. Phục vụ bạn đọc tận tình, khách quan, thông thiên vị;
2. Hướng dẫn bạn đọc sử dụng công cụ tra cứu, tìm chọn sách, tài liệu đúng đối tượng, đúng yêu cầu;
3. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và chính xác các quy trình phục vụ.

THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP ĐÀ NẴNG