Thư viện làm việc từ thứ 3 đến thứ CN hàng tuần

+ Thời gian:

Buổi Sáng từ: 7h30 đến 11h30

Buổi Chiều từ: 13h30 đến 17h00

+ Lịch phục vụ:

Kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019, lịch phục vụ của Thư viện có thay đổi như sau

Thời gian: Từ thứ 3 đến Chủ nhật hàng tuần (riêng chiều thứ 6 nghỉ phục vụ để làm công tác nội dịch).

-         Lịch phục vụ cụ thể như sau:

Từ thứ Ba đến thứ Năm:

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 20h30

Thứ Sáu:

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30

                   - Buổi chiều: Đóng cửa để làm công tác nội dịch (dọn dẹp vệ sinh phòng ốc và sắp sếp lại tài liệu sau 1 tuần phục vụ).

Thứ Bảy và Chủ Nhật:

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h00

Thứ Hai: Nghỉ phục vụ