Ngày 25-3, UBND thành phố ban hành văn bản số 1857/UBND-VHXH về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tưởng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố khẩn trương rà soát và tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các cấp thẩm quyền, lưu ý một số nội dung chỉ đạo đã có điều chỉnh thì thực hiện theo văn bản mới nhất. Các đơn vị thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa biện pháp phòng chống dịch trên nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị khỏi, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan không kiểm soát. 

Công an thành phố cập nhật chỉ đạo của Bộ Công an, chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị khẩn trương thực hiện và hoàn thành trước 12h ngày 25/3 việc rà soát, lập danh sách tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh vào Đà Nẵng từ ngày 8/3, cung cấp cho Sở Y tế để tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Công an thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động tại các chốt kiểm soát, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Tổ chức thực hiện giám sát cách ly phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo quy định; xử lý nghiêm khắc các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly theo đúng quy định, cần thiết phải điều tra truy tố theo pháp luật.

Sở Y tế phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức cách ly tại nhà, tại nơi cư trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe đối với tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài nhập cảnh vào Đà Nẵng từ ngày 8/3, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

Sở Y tế cập nhật và thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế về trang thiết bị, phương tiện, vật tư, KIT thử, sinh phẩm chẩn đoán.... bảo đảm năng lực xét nghiệm, tập trung xét nghiệm nhanh, chính xác các trường hợp tại các khu cách ly tập trung, trường hợp có nguy cơ cao mắc bệnh, nghi mắc bệnh trong cộng đồng để cách ly kịp thời. Đồng thời, thống nhất với Sở Công thương và các đơn vị chức năng đề nghị đơn vị sản xuất khẩu trang y tế cung ứng đảm bảo số lượng, chất lượng, giá cả và kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Sở chỉ đạo các cơ sở y tế chỉ được mua, sử dụng khẩu trang y tế cho đơn vị, nghiêm cấm việc mua và bán cho các đơn vị khác. Nghiên cứu, đề xuất trong trường hợp cần thiết trong trường hợp cần thiết về việc sử dụng các thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống COVID-19. Sở phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan thành viên Ban Chỉ dạo, UBND các quận, huyện và các đơn vị chức năng liên quan kịp thời rà soát, tổng hợp, đề xuất trong trường hợp cần thiết về việc sử dụng ngân sách dự phòng để giải quyết kinh phí phòng, chống dịch.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị liên quan có hình thức phù hợp để thông tin cám ơn và khuyến khích các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch thông qua đầu mối là UBMTTQVN các cấp và không nhận hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm tại các cơ sở cách ly tập trung. Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống lây chéo dịch bệnh trong cộng đồng, thực hiện giãn cách xã hội. 

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị rà soát, đề xuất huy động các khách sạn, cơ sở lưu trú đủ điều kiện làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí và ưu tiên cách ly người nước ngoài tại các cơ sở này khi có nhu cầu, làm việc với các cơ sở lưu trú đề nghị phối hợp với ngành y tế và các dịa phương trong việc lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng theo quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Nội vụ và UBND các quận huyện đề xuất việc tạm thời đóng của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như karaoke, massage, bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động... để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng thiết yếu. Hạn chế tối đa việc tập trung đông người tại các đám cưới, đám hiếu, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người.

Sở Ngoại vụ, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Tư pháp thường xuyên cập nhật chỉ đạo của các bộ chủ quản về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời tham mưu UBND thành phố và Ban Chỉ đạo triển khai trên địa bàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cập nhật chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và các cấp phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo điều phối việc cách ly tập trung, kể cả các cơ sở cách ly tập trung do UBND thành phố huy động, đảm bảo an toàn, không lây chéo và đảm bảo cuộc sống cho người được cách ly. 

Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng, Sở Giao thông vận tải cập nhật chỉ đạo của Bộ chủ quản, tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp ngăn ngừa lây lan dịch bệnh trên các phương tiện giao thông công cộng tàu bay, đường sắt, xe khách, tàu thủy... theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

UBND các quận huyện chỉ đạo các lực lượng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo hiệu quả, không để dịch lây lan không kiểm soát trên địa bàn.

UBMTTQVN thành phố cập nhật chỉ đạo của Trung ương về việc làm đầu mối tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện phân bổ các nguồn lực theo quy định.

CÔNG TÂM

theohttps://danang.gov.vn/web/guest/chinh-quyen/chi-tiet?id=38884&_c=9&fbclid=IwAR0bTXYpOZZp977CRKcHdkBl-tjHy5WrXDBugtobENR_qsGBAl_8yGSEE4k