Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 và hướng dẫn của công đoàn cấp trên về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2020. Ngày 30 tháng 12 năm 2020 Công đoàn Thư viện phối hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm 2020. Tham dự hội nghị có Ban giám đốc cùng toàn thể viên chức và người lao động Thư viện KHTH Đà Nẵng

       Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Tổng kết hoạt động của Thư viện năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo hoạt động của Công đoàn 2020; Báo cáo về thực hiện quy chế dân chủ ở đơn vị; Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2020.

  Ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc báo cáo tại hội nghị

Trong năm 2020 với những khó khăn và thách thức như dịch bệnh covid 19, bão lụt. Nhưng với tinh thần vượt khó, tập thể công chức, viên chức và người lao động  của Thư viện vẫn khẳng định được vị thế để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra như tổng số tài liệu được bổ sung của Thư viện đạt 17.000 bản/ hơn 4300 tên. Sưu tầm tài liệu địa chí đạt 51 bản/ 8 tên. Tổng số lượt sách báo luân chuyển trên 900.000 lượt, đạt 120% so với chỉ tiêu giao. Tổng số lượt bạn đọc đến đạt gần 800.000 lượt, đạt 176% so với chỉ tiêu giao. Tổng số thẻ được cấp trên 5500 thẻ. Công tác phục hồi tài liệu đạt gần 2200 bản. Ngoài ra trong năm 2020 Thư viện đã có một số hoạt động trọng điểm như: Công tác phát triển mạng lưới thư viện cơ sở, công tác công nghệ thông tin, công tác luân chuyển sách và tổ chức sự kiện, công tác hành chính và chống cháy nổ tại đơn vị… điều được thực hiện tốt.

Bà Lê Thị Bích Phượng- Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn phát biểu tại Hội nghị

             Phát biểu tại Hội nghị Ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc Thư viện đã đánh giá cao những nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 của toàn thể viên chức, người lao động trong cơ quan. Đồng thời ông cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của đơn vị năm 2020 mà các báo cáo đã nêu tại Hội Nghị và yêu cầu trong năm tới tập thể viên chức, người lao động trong cơ quan cùng đoàn kết phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

         Cũng tại hội nghị Thư viện đã trao Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa và  Thể thao. Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan năm 2020

Hình Ảnh cùng sự kiện

 

Tin, ảnh: Thư viện Đà Nẵng