Sáng ngày 10/3/2021 Đ/c Phạm Tấn Xử - Thành ủy viên - Giám đốc sở Văn hóa và Thể thao Tp. Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo các phòng trực thuộc Sở đã đến thăm và làm việc với tại Thư viện KHTH Đà Nẵng.

Ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc Thư viện KHTH Đà Nẵng báo cáo tình hình hoạt động của Thư viện

Tiếp và làm việc với đoàn lãnh đạo có Đ/c Phạm Hồng Thái – Giám đốc Thư viện viện KHTH cùng toàn thể viên chức trưởng, phó các phòng chức năng của Thư viện. Tại buổi làm việc Thư viện đã báo cáo với đồng chí giám đốc Sở kết quả hoạt động của Thư viện trong năm 2020, những khó khăn và thuận lợi của Thư viện trong công tác phục vụ bạn đọc, Báo cáo tình hình hoạt động, đội ngũ viên chức Thư viện, phương hướng hoạt động năm 2021

Trên cơ sở báo cáo của Thư viện, ý kiến trao đổi của các phòng chuyên môn và ý kiến của Phó giám đốc sở Nguyễn Thị Hội An, đồng chí Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận, biểu dương những thành tích và sự cố gắng của đội ngũ viên chức và người lao động Thư viện đã đạt được trong thời gian qua; động viên, chia sẻ những khó khăn với tập thể lãnh đạo Thư viện trong công tác quản lý, phục vụ bạn đọc, phát triển thư viện điện tử/thư viện số đáp ứng thời cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng chí Giám đốc sở cũng đề nghị Thư viện quan tâm đến các đề án, định hướng làm sao để thu hút đông đảo bạn đọc, đặc biệt là tầng lớp học sinh, sinh viên, công tác cấp thẻ, công tác tự chủ trong kinh phí hoạt động, định hướng lâu dài xây dựng được các đề án, kế hoạch, cách làm mới thu hút bạn đọc đến với thư viện, tập huấn chuyên môn, quan tâm xây dựng phối hợp với Thư viện quận huyện nhằm phát triển hệ thống Thư viện quận huyện trên địa bàn thành phố.

Ông Phạm Tấn Xử - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu chỉ đạo

Bên cạnh đó đồng chí cũng nhấn mạnh: Thư viện tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; đoàn kết, khắc phục khó khăn để xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, thực sự trở thành địa chỉ thân thiện, đáng tin cậy của những người yêu sách trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Thư viện KHTH Đà Nẵng

Tin, ảnh: Thư viện KHTH Đà Nẵng