xaydungndxaydungndGiáo trình Xây dựng nền đường
Trần Trung Hiếu (chủ biên), Phạm Thanh Hiếu, Vũ Thành Long
Cuốn sách trình bày các vấn đề chung về xây dựng nền đường ô tô; công tác chuẩn bị xây dựng nền đường; đầm nén đất nền đường; thi công nền đường bằng cơ giới và bằng phương pháp nổ mìn; xây dựng nền đường đắp trên đất yếu; thi công nền đường cải tạo và nâng cấp; xây dựng các công trình nền đường; công tác hoàn thiện, gia cố mái ta luy và kiểm tra, nghiệm thu nền đường; lập kế hoạch và tổ chức thi công nền đường ô tô
Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2020 .-337tr ; 24cm
Kí hiệu kho : M.128151-M.128152, VL.018290