Ngày 13/7/2021, Chi bộ Thư viện KHTH Đà Nẵng thuộc Đảng bộ Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Vấn đề xây dựng văn hóa công sở hiện nay”. Đến dự có đồng chí Phạm Tấn Xử;Thành ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Báo cáo viên Mai Kim Anh, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên - Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng. Cùng toàn thể Đảng viên và viên chức, người lao động Thư viện KHTH.

Các Đảng viên và viên chức tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề

Tại buổi sinh hoạt Đồng Phạm Tấn Xử; Bí thư Đảng bộ đã cho ý kiến chỉ đạo và đã nhấn mạnh vấn đề Văn hóa công sở đối với viên chức nói chung mà đặc biệt là viên chức Thư viện nơi trực tiếp, tiếp xúc với người dân.

Đồng chí Phạm Tấn Xử; Thành ủy viên, Bí Thư, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu

Báo cáo viên Mai Kim Anh đã chia sẻ những kinh nghiệm nhằm xây dựng phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đảng viên, viên chức và người lao động trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội, xây dựng một cơ quan văn hóa, vì bạn đọc.

Đồng chí Lê Thị Bích Phượng; Bí thư chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã nâng cao nhận thức của đảng viên, viên chức trong việc thực hiện văn hóa công sở, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm, tận tâm trong công tác góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Thư viện, quảng bá hình ảnh của Thư viện đến với người dân trên địa bàn thành phố.

Đồng chí Mai Kim Anh báo cáo viên 

Tin, ảnh: Thư viện Đà Nẵng