Trong hai ngày 12-13/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tập huấn toàn quốc “Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện” theo hình thức trực tuyến.

Các Đại biểu tham gia khai mạc tại điểm cầu Vụ Thư viện

Tham gia hội nghị, về phía Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Ông Phạm Quốc Hùng – Vụ Trưởng Vụ Thư viện, cùng hơn 140 đại biểu tại hơn 63 điểm cầu trên toàn quốc. Tham dự tại điểm cầu Đà Nẵng, có bà Nguyễn Thị Hội An – Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, đại điện phòng Quản lý Văn hóa Sở, bà Lê Thị Bích Phượng – Giám đốc Thư viện, bà Vũ Thị Ân – Phó giám đốc Thư viện cùng 14 viên chức Thư viện KHTH Đà Nẵng.

Hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến, tuyên truyền và hướng dẫn triển khai Luật Thư viện năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trong lĩnh vực thư viện từ năm 2020 đến nay.

Tại hội nghị, các báo cáo viên trao đổi và chia sẻ 5 chuyên đề: Quy định về hoạt động thư viện, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện; thành lập thư viện theo quy định của Luật Thư viện; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thư viện; giới thiệu Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL hướng dẫn thưc hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Ngoài ra, Nhà xuất bản Xây dựng chia sẻ nội dung về xây dựng thư viện số theo hướng xã hội hóa.

Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Phạm Quốc Hùng đã đánh giá cao sự hợp tác của các điểm cầu trong công tác chuẩn bị để hội nghị tập huấn được tổ chức thành công, tiết kiệm, hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời sẽ có kiến nghị lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch những ý kiến tiếp thu từ hội nghị./.

Tin: Thư viện Đà Nẵng