Trong 2 ngày 14 và 15/10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực chuyển đổi số và quản trị thư viện số” theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu  Hà Nội và 150 điểm cầu trên cả nước.

Điểm cầu Thư viện KHTH Đà Nẵng

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã giới thiệu các chuyên đề liên quan đến: Tổng quan Chuyển đổi số - Những nội dung cơ bản của Chuyển đổi số; Những vấn đề cơ bản trong Chuyển đổi số và số hóa tài liệu thư viện; Cơ hội và thách thức đối với chuyển đổi số trong hoạt động thư viện ở Việt Nam; Nội dung cơ bản trong xây dựng và quản trị thư viện số.

Đặc biệt, một trong những nội dung trình bày được quan tâm hiện nay là xây dựng và quản trị thư viện số. Theo TS. Nguyễn Văn Thiên - Trưởng khoa, Khoa Thông tin Thư viện, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, những vấn đề chính cần lưu ý gồm hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông, tài liệu số, nhân lực và vấn đề bản quyền. Trong một thư viện truyền thống, quyền sở hữu tài liệu là quan trọng, nhưng trong lĩnh vực lưu hành tài nguyên điện tử, quyền sở hữu trí tuệ, cụ thể là quyền tác giả hay bản quyền còn quan trọng hơn.

Hội nghị tập huấn là cơ hội giúp lãnh đạo và viên chức thư viện có nhận thức đầy đủ cũng như có kỹ năng tổ chức các hoạt động nhằm ứng dụng mạnh mẽ, toàn diện công nghệ số trong lĩnh vực thư viện góp phần nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện, hình thành mạng lưới thư viện hiện đại; bảo đảm cung ứng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người dân quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí./.

Tin, Ảnh: Thư viện Đà Nẵng