ehdtdehdtdTham nhũng dầu mỏ - Thế lực nhiễu loạn thế giới : Sách tham khảo
Alexandra Gillies ; Người dịch: Phạm Nguyên Trường = Crude intentions: How oil corruption contaminates the world
Hà Nội, 2021: Chính trị Quốc gia. - 464tr. ; 24cm
Tiếp cận những thương vụ dầu mỏ khổng lồ với hàng chục vụ án tham nhũng đầy tai tiếng: Các ông chủ của các công ty dầu khí dấn thân vào những phi vụ có lợi ích kếch xù; các chế độ đạo tặc trị ở Ănggôla, Adécbaigian... chiếm đoạt tài sản từ dầu mỏ để củng cố quyền lực; cùng với đó là loạt chủ ngân hàng, kế toán và luật sư sẵn sàng tiếp tay cho những "con bạch tuộc" tham những này cất giấu chiến lợi phẩm trong hệ thống các công ty vỏ bọc và thiên đường thuế khoá trên toàn cầu...
Kí hiệu kho: VL.019378