ehdtdehdtdHoàng đế nội kinh Linh khu / Bình giải: Dật Danh ; Người dịch: Tiến Thành
Hà Nội Tp.Hồ Chí Minh: Công ty Văn hóa Văn Lang Hồng Đức, 2020
694tr. ; 27cm
Là tác phẩm kinh điển được coi là công trình lý luận hàng đầu của nền y học Đông Phương. Nghiên cứu, chẩn trị, bổ, tả, liệu dược bệnh nhân và truyền dạy môn sinh đệ tử...
Kí hiệu kho: VL.019283