-Chọn chương trình Ieilib để kết nối vào Ilib

 Trong chương trình chúng ta chú ý “Cơ sở dữ liệu” cần phải nhập là ILIB40

 

Bước 1

-Chọn chương trình Ieilib để kết nối vào Ilib

Trong chương trình chúng ta chú ý “Cơ sở dữ liệu” cần phải nhập làILIB40

Chọn “kết nối” ta được nàm hình chính của chương trình

Chọn nhap/nhap du lieu tư tep Marc21

 

 

Ta được của sổ nhập dữ liệu như sau

 

 

Ở phần này chúng ta chọn ‘Unicode Compound’ở mục“Font dữ liệu nguồn”

Tiếp đó chúng ta chọn cập nhật dữ liệu nếu chúng ta muốn đánh chỉ mục cho tài liệu cần nhập vào.Còn không chúng ta bỏ qua bước này.

 

 

Ở cửa sổ này chúng ta cần chọn “Cập nhật chỉ mục” tiếp đó chọn “Thoát” để quay về của sổ nhật dữ liệu.Chúng ta kích chọn vào dấu … để chọn file dữ liệu chúng ta đã lưu trong máy.

 

  

 

Xong chọn “Chấp nhận’ để chương trình cập nhập dữ liệu và cuối cùng là chọn “Thoát’

Tới đây là kết thúc phần nhập tin bằng chương trình ieilib

Tiếptheovào chương trình ilib chọn bổ sung\xuất bản phẩm riêng biệt\đơn nhận\tên đơn nhận\thêm sách lẻ. Lúc này này ta có của sổ sau 

 

Ta kích chọn “Tra trùng” ta có cửa sổ sau

 

 

Ở cửa sổ này chúng ta cần chú ý tới mục “loại ấn phẩm” chúng ta để trống.bằngcách kích chọn vào dấu mũi tên chỉ xuống, hoặc kích chọn “điều kiện mới”

Tiếptheochúng ta gõ số MFN hoặc là tên sách chúng ta vừa mới nhập vào trong mục MFN, hoặc “Nhan đề” chương trình sẽ tìm kiếm tên ấn phẩm chúng ta cần và hiện xuống phía bên dưới như hình sau

  

 

Ở đây là tên sách “Bí quyết thành côn….”,sau đó ta chọn tên tài liệu cần chọn và kích “chọn” để quay về cửa sổ bổ sung.

Lúc này anh chị có thể đăng ký vào hoá đơn của mình.

Tải file Import-Export.rar tại đây

 

Chúc các anh chị biên mục nhanh chóng

phòng thông tin thư mục

Thư viện Đà Nẵng