Gương mẫu, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Gắn xây dựng Đảng với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Sáng 10-4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Sáng 10-4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh: Hội nghị lần này có mục đích, ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, do vậy yêu cầu của việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng bộ thành phố phải nghiêm túc, từ đó tổ chức thực hiện một cách hiệu quả, sát thực với tình hình cụ thể của thành phố và từng địa phương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố Đà Nẵng theo hướng văn minh, hiện đại trong thời gian đến.

Trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh cho biết, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Trung ương Đảng đã chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, khuyết điểm chậm được khắc phục trong công tác xây dựng Đảng; trên cơ sở đó, đề ra các nhóm giải pháp đồng bộ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, để xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng thời đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng chí Bí thư Thành ủy tập trung vào các nội dung quan trọng của Nghị quyết như: Phân tích tình hình, nguyên nhân, mục tiêu, phương châm, giải pháp và cách thức tổ chức, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh cho rằng: Xây dựng Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, là công tác đối với con người; do đó, mặc dù khó và phức tạp, nhưng không thể không làm, vì đây là vấn đề rất hệ trọng, liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Điều quan trọng có ý nghĩa quyết định là từ trên xuống dưới đều phải có quyết tâm rất lớn, có sự thống nhất rất cao, có biện pháp thực hiện quyết liệt, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh táo, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại. Từ kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng lần này, chúng ta nhất định tiếp tục xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh hơn nữa. Do vậy, phải quyết tâm đạt hiệu quả ngay từ khâu bắt đầu là học tập, quán triệt Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu quán triệt tại hội nghị. 							Ảnh: Việt DũngĐồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu quán triệt tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng
Đồng chí Nguyễn Bá Thanh phát biểu quán triệt tại hội nghị.                                                  Ảnh: Việt Dũng

Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về nội dung Nghị quyết cũng như các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Đảng ở các cấp; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết một cách sát thực, cụ thể, đồng thời làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng bộ thành phố. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác tự phê bình và phê bình phải gương mẫu, dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật. Phải gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó làm theo là chính. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 phải nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện và kịp thời, không chủ quan, nóng vội hoặc qua loa, hình thức. Cần chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí yêu cầu cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của thành phố và các ngành, các cấp cần nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những công việc phải làm của từng cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp và của mỗi cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân để tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đạt kết quả rõ nét.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Thọ trình bày dự thảo Kế hoạch của Thành ủy Đà Nẵng về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Theo đó, mục đích, yêu cầu triển khai thực hiện là xác định nội dung, thời gian, cách làm để thực hiện tốt Nghị quyết; là cơ sở để đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết. Triển khai Nghị quyết một cách nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, không để rơi vào trì trệ, hình thức; gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình vừa là nguyên tắc tổ chức và  hoạt động của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, từng đảng viên phải thường xuyên tự giác xem xét, nhìn lại mình để phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, không chờ đến khi tổ chức hội nghị kiểm điểm, không chờ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách.

Chiều cùng ngày, hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tổ chức Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy trình bày các dự thảo: Hướng dẫn Tổ chức quán triệt và triển khai công tác tư tưởng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; Hướng dẫn Kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; Hướng dẫn Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và dự thảo Hướng dẫn triển khai Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Sáng 11-4, hội nghị tiến hành thảo luận ở tổ.

V.D

theo baodanang.vn