Chẩn đoán và điều trị viêm gan virus C / Trần Xuân Chương. - Hà Nội : Y học, 2015. - 166tr. : minh hoạ ; 21cm

Chẩn đoán và điều trị viêm gan virus C / Trần Xuân Chương. - Hà Nội : Y học, 2015. - 166tr. : minh hoạ ; 21cm

Tìm hiểu về virus viêm gan và phương pháp chẩn đoán, điều trị bệnh viêm gan virus C

Số ĐKCBM.102630, M.102631, VV.071359