Quà tặng handmade / Ngô Minh Vân dịch. - Hà Nội : Dân trí ; Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, 2015. - 247tr. : hình ảnh ; 24cm

Quà tặng handmade / Ngô Minh Vân dịch. - Hà Nội : Dân trí ; Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, 2015. - 247tr. : hình ảnh ; 24cm

Gồm trên 70 ý tưởng tự làm quà tặng với những hướng dẫn và minh họa cụ thể từng bước

Số ĐKCBM.099161, M.099162, VL.012885