SỞ VĂN HOÁ & THỂ THAO TP. ĐÀ NẴNG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             THƯ VIỆN KHOA HỌC TỔNG HỢP                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              

THỂ LỆ LÀM THẺ TẠI THƯ VIỆN ĐÀ NẴNG

I. LOẠI THẺ:  Gồm 3 loại: 

         1. Thẻ Đọc

         2. Thẻ Mượn

         3. Thẻ Thiếu Nhi (Từ 1 đến 15 tuổi)

        4. Thẻ Shub

II. THỜI GIAN CẤP THẺ, THU PHÍ VÀ TRẢ CƯỢC:

            Thời gian cấp thẻ & rút cược từ: Thứ 3 đến Chủ nhật hàng tuần (Trừ chiều Thứ 6) tại bộ phận cấp thẻ.

            + Sáng : Từ 7h30 đến 11h15

            + Chiều : Từ 13h30 đến 16h50.

III. THỂ LỆ LÀM THẺ:

A. THẺ ĐỌC (đọc sách tại chỗ và sử dụng thư viện để học tập, nghiên cứu, làm việc)

1. Đối tượng: Công dân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

2. Thời gian sử dụng thẻ:

- Thẻ đọc có giá trị 01 năm kể từ ngày cấp thẻ

3. Thủ tục làm thẻ:

- Tờ khai cấp thẻ: Phát hành tại bộ phận cấp thẻ.

- Chứng minh nhân dân

- 01 ảnh 3x4 hoặc 4x6 mới nhất.

- Tiền thẻ nhựa cứng: 30.000 đồng / 1 thẻ / 1 năm

* Lưu ý: Đối với bạn đọc không hộ khẩu tại Đà Nẵng, khi đọc tại chổ phải cược tiền.

B. THẺ MƯỢN (thẻ tổng hợp: đọc sách tại chỗ, mượn sách về nhà & sử dụng thư viện để học tập, nghiên cứu và làm việc)

           1. Đối tượng: Học sinh THPT, Trung học chuyên nghiệp, sinh viên các trường Đại học, cán bộ công chức, viên chức, hưu trí và nhân dân sống và làm việc trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

            2. Thủ tục:

            a. Đối với nhân dân và Cán bộ công chức – viên chức:

            - Chứng minh nhân dân

            - Hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng (Sổ chính hoặc sổ photo)

    - Đối với nhân dân, công chức – viên chức  ngoại tỉnh phải có giấy xác nhận tạm trú; thời gian tạm trú và giấy xác nhận của cơ quan đang làm việc.

    - 01 ảnh 3x4 hoặc 4x6 mới nhất.

b, Đối với học sinh, sinh viên cần có:

            - Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ học sinh, sinh viên

            - Hộ khẩu thưởng trú tại Đà Nẵng.

    - Đối với Sinh viên ngoại tỉnh phải có Giấy xác nhận tạm trú và thời gian tạm trú tại thành phố Đà Nẵng (hoặc giấy xác nhận ký túc xá).

- 01 ảnh 3x4 hoặc 4x6 mới nhất.

            3. Phí thẻ nhựa cứng:

   + Phí thẻ nhựa cứng: 30.000 đồng/ 01 thẻ/ 3 năm

            4. Tiền cược sách

            * Đối với bạn đọc có kèm theo hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng.

            - Thẻ mượn 01 cuốn về nhà cược: 70.000 đồng/ 01 thẻ.

            - Thẻ mượn 02 cuốn về nhà cược: 150.000 đồng/ 01 thẻ.

            * Đối với bạn đọc không có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng:

            - Thẻ mượn 01 cuốn và cược :100.000 đồng/01 thẻ.

C.THẺ THIẾU NHI (đọc sách tại chỗ và mượn sách về nhà)

 1. Đối tượng: Học sinh mẫu giáo, học sinh tiểu học và THCS của các trường trên địa bàn TP. Đà Nẵng từ 01 đến 15 tuổi.

2. Thủ tục gồm:

- Tờ khai cấp thẻ: Có xác nhận của phụ huynh học sinh hoặc người giám hộ.

-  01 ảnh thẻ cỡ 3x4 mới nhất.

-  Thẻ mượn sách về nhà cược: 100.000 đồng/ tối đa 02 cuốn/01 thẻ.

-  Tiền thẻ thiếu nhi: 10.000 đồng / thẻ / 1 năm

LƯU Ý:        

 * Bạn đọc nộp Tiền làm thẻ + Tiền cược khi bắt đầu làm thẻ.

** Tiền cược sách được hoàn lại khi bạn đọc không còn nhu cầu sử dụng thẻ Thư Viện. (Áp dụng với thẻ mượn về nhà và thẻ thiếu nhi)

*** Tiền cược sách đọc tại chỗ, hoàn trả lại sau khi bạn đọc trả sách hoặc tài liệu.

- Đối với học sinh THPT cuối cấp (lớp 12) thẻ bạn đọc chỉ có giá trị đến 30/6 hàng năm.

- Tiền cược sách Thư Viện chỉ thu tượng trưng chứ không thu theo giá trị của cuốn sách.

- Thẻ Thư viện được miễn đóng tiền lệ phí hằng năm.

- Thẻ Thiếu nhi, thẻ Đọc :  1 năm đổi 1 lần

- Thẻ Mượn: 03 năm đổi 1 lần ./.