In bài này
Chuyên mục: Sách mới

1313Cha ngang tàng con ương ngạnh : Hóa giải mâu thuẫn giữa cha và con
Sam Keen, Gifford Keen ; Người dịch: Chương Ngọc
Một bài học cảm động và ấm áp về sự ăn năn, tha thứ và hòa giải mâu thuẫn giữa cha và con. Đồng thời, thể hiện rõ bản lĩnh của người đàn ông, đồng thời khích lệ độc giả hồi tưởng lại những ký ức và mâu thuẫn cốt lõi đã định hình lên mối quan hệ cha con trong họ.
Số ĐKCB : M.121101, M.121102, VV.078661