nhuocdiemnhuocdiemNhược điểm của phụ nữ
Biên soạn: Nguyễn Thu Hải My, Vũ Thùy An
Cuốn sách trình bày những nhược điểm của phụ nữ như: "khuyết điểm" trong tích cách dẫn tới "khuyết tật" trong cuộc đời; người phụ nữ nông cạn sẽ tự tay phá hủy hôn nhân,...
Thông số : H.: Thanh niên, 2018 .-319tr, 23cm
Kí hiệu kho : M.117938-M.117939, VL.016314