goutgoutBác sĩ tốt nhất là chính mình
Nhiều tác giả
Cuốn sách giúp người đọc tìm hiểu về bệnh gút và các bệnh lí đi kèm. Nguyên nhân gây bệnh, phương pháp ngăn ngừa và điều trị...
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2017.- 103tr : hình vẽ, 20cm
Kí hiệu kho : M.110901, M.110902