taytraitaytraiNghề tay trái hái ra tiền : 27 ngày biến ý tưởng thành thu nhập
Chris Guillebeau ; Người dịch: Trịnh Ngọc Minh
Cuốn sách hướng dẫn các bước thực hiện, từng bước hướng dẫn bạn từ việc đưa ra ý tưởng đến thực hiện chỉ trong vòng 27 ngày để có một công việc làm thêm hái ra tiền...
Hà Nội : Thanh niên, 2019 . -368tr, 21cm
Kí hiệu kho : M.124715-M.124716, VV.079923