yeungheyeunghe
Chọn nghề yêu bạn - Yêu nghề bạn chọn : 6 xu hướng nghề nghiệp trong tương lai và 5 cách tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân
Tác giả : Kim Rando
Nắm bắt xu hướng việc làm trong tương lai - đón đầu xu hướng nghề nghiệp để nắm bắt sự nghiệp tương lai và chiến lược tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân
Hà Nội : Công ty cổ phần sách Alpha, 2019 .- 459tr; 23cm
Kí hiệu kho : M.120622, M.120623, VL.016812