ctcctcHóa học tinh thể và các phương pháp vật lý nghiên cứu cấu tạo chất : Dùng cho sinh viên các trường đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh, cán bộ nghiên cứu cà các cán bộ dạy môn Cấu tạo chất
Trần Vân Anh (chủ biên), Trần Xuân Hoành
Khái quát về hóa học tinh thể và các phương pháp vật lý nghiên cứu cấu tạo chất; trình bày các khái niệm cơ bản về tính chất điện của phân tử; tính chất từ của phân tử; hoá học tinh thể và một số phương pháp nghiên cứu cấu tạo chất
Hà Nội : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2018 .-289tr ; 27cm
Kí hiệu kho : M.119960, M.119961, VL.016691