In bài này
Chuyên mục: Sách mới

cdcdChân dung một gián điệp

Tiểu thuyết

Daniel Silva ; Người dịch: Tố Quyên

Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2020 .-536tr ; 20cm

Kí hiệu kho : M.126751-M.126752